fbpx

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums saugų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jūsų asmens duomenų neperduosime kitoms šalims. Visus duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais.

Mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, taip pat ir BDAR, reikalavimų;

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra Mikimira cosmetics kompanija (telefonas +370 68470012, el. paštas: mikimira@inbox.lt).

Elektroninės prekybos tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite registracijos metu ir įsigydami prekes, t. y. informaciją apie Jūsų įsigytas prekes ir su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums prekių.

Kai sukuriate savo paskyrą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis – vardas, pavardė, prisijungimo vardas, elektroninio pašto adresas, slaptažodis, telefono numeris. Jeigu susikūrę paskyra mūsų interneto svetainėje įsigyjate prekių, prašome Jūsų pateikti sąskaitos pristatymo adresą ir prekių pristatymo adresą arba nurodyti prekių atsiėmimo vietą.