Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, pirkėjo duomenų apsaugą, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas el. parduotuvėje mikimira.lt
1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas apie tai el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje yra taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
visi veiksnūs fiziniai arba juridiniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su pirkimo – pardavimo Taisyklėmis (pažymėdamas varnelę „su prekių pirkimo – pardavimo Taisyklėmis susipažinau“), paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
1.5. Pirkėjas, atlikęs šių veiksmų seką, taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių I.3. p.) sąrašą.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
pirkdamas be registracijos – suvesdamas savo duomenis, reikalingus užsakymo įvykdymui.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą (nenurodę savo elektroninio pašto adreso, negausite pranešimo apie užsakymo gavimą, užsakymo patvirtinimą ir t. t.).
2.3 Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog II.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje.
2.4 Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą.
2.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje ir užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba: paspauskite nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis.
2.7. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir turi šias teises:
susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
uždrausti bet kuriuo metu jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina pirkimo – pardavimo sutarčiai arba Užsakymui įvykdyti.
2.8. Mūsų tinklapyje mes galime naudoti slapukus, kurie yra siunčiami į lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui mūsų svetainėje ir saugomi jūsų kompiuteryje ar kitame Jūsų įrenginyje. Vėliau dėl slapukų yra palengvinamas Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio identifikavimas ir prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinės svetainės apačioje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei informuoti LR teisėsaugos institucijas.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo įsigytas prekes Pardavėjo el. parduotuvėje.
4.5. Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.7. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
5.1. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, kuriuo nurodo, kad užsakymas gautas.
5.2. Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidų arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +37068470012.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. El. parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
per Paysera sistemą, AB SEB banką, AB Swedbank banką, Luminor banką, AB Citadelė banką, AB Šiaulių banką, UAB Medicinos banką, Visa arba Mastercard kortelėmis, Lietuvos kredito unijos elektroninės bankininkystės sistemą. Taip pat per tarptautinę ,,WebMoney“ sistemą, sumokant Lietuvos pašto ir „Paypost“ skyriuose, MAXIMA kasose, ,,Perlas“ terminaluose ar banko skyriuje – grynaisiais.
Mokant bankiniu pavedimu, į nurodytą MB Mikimira atsiskaitomąją sąskaitą.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Negavus mokėjimo per 3 d. d. nuo užsakymo patvirtinimo dienos, užsakymas yra anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas
6.1. Tik gavus apmokėjimą už prekes, suformuojamas kliento įsigytų prekių užsakymas.
6.2. Prekės išsiunčiamos per 1–3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo.
6.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.4. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu Prekių užsakymo metu nurodė klaidingus duomenis ir tai gali turėti įtakos Prekių pristatymo terminui.

7. Prekių kokybė
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Prekių grąžinimas
8.1. Kosmetika patenka į sąrašą tų prekių, kurios, būdamos tinkamos kokybės, negali būti grąžintos.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Pirkėjas, užsiregistravęs el. parduotuvėje, atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, jei Pirkėjas, neatsižvelgęs į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jeigu Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10. Nuolaidos ir akcijos
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias nuolaidas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti nuolaidų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks nuolaidų, sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės puslapio apačioje nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.
10.5. Pardavėjas nepriima atsakomybės, jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. MB Mikimira turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles, apie tai pranešdama internetinėje parduotuvėje www.mikimira.lt.
11.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.
11.5. Jeigu po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.
11.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, pirkėjo duomenų apsaugą, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas el. parduotuvėje mikimira.lt
1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas apie tai el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje yra taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
visi veiksnūs fiziniai arba juridiniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su pirkimo – pardavimo Taisyklėmis (pažymėdamas varnelę „su prekių pirkimo – pardavimo Taisyklėmis susipažinau“), paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
1.5. Pirkėjas, atlikęs šių veiksmų seką, taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių I.3. p.) sąrašą.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
pirkdamas be registracijos – suvesdamas savo duomenis, reikalingus užsakymo įvykdymui.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą (nenurodę savo elektroninio pašto adreso, negausite pranešimo apie užsakymo gavimą, užsakymo patvirtinimą ir t. t.).
2.3 Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog II.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje.
2.4 Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą.
2.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje ir užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba: paspauskite nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis.
2.7. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir turi šias teises:
susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
uždrausti bet kuriuo metu jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina pirkimo – pardavimo sutarčiai arba Užsakymui įvykdyti.
2.8. Mūsų tinklapyje mes galime naudoti slapukus, kurie yra siunčiami į lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui mūsų svetainėje ir saugomi jūsų kompiuteryje ar kitame Jūsų įrenginyje. Vėliau dėl slapukų yra palengvinamas Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio identifikavimas ir prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinės svetainės apačioje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei informuoti LR teisėsaugos institucijas.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo įsigytas prekes Pardavėjo el. parduotuvėje.
4.5. Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.7. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
5.1. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, kuriuo nurodo, kad užsakymas gautas.
5.2. Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidų arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +37068470012.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. El. parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
per Paysera sistemą, AB SEB banką, AB Swedbank banką, Luminor banką, AB Citadelė banką, AB Šiaulių banką, UAB Medicinos banką, Lietuvos kredito unijos elektroninės bankininkystės sistemą. Taip pat per tarptautinę ,,WebMoney“ sistemą, sumokant Lietuvos pašto ir „Paypost“ skyriuose, MAXIMA kasose, ,,Perlas“ terminaluose ar banko skyriuje – grynaisiais.
Mokant bankiniu pavedimu, į nurodytą MB Mikimira atsiskaitomąją sąskaitą.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Negavus mokėjimo per 3 d. d. nuo užsakymo patvirtinimo dienos, užsakymas yra anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas
6.1. Tik gavus apmokėjimą už prekes, suformuojamas kliento įsigytų prekių užsakymas.
6.2. Prekės išsiunčiamos per 1–3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo.
6.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.4. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu Prekių užsakymo metu nurodė klaidingus duomenis ir tai gali turėti įtakos Prekių pristatymo terminui.

7. Prekių kokybė
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Prekių grąžinimas
8.1. Kosmetika patenka į sąrašą tų prekių, kurios, būdamos tinkamos kokybės, negali būti grąžintos.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Pirkėjas, užsiregistravęs el. parduotuvėje, atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, jei Pirkėjas, neatsižvelgęs į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jeigu Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10. Nuolaidos ir akcijos
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias nuolaidas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti nuolaidų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks nuolaidų, sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės puslapio apačioje nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.
10.5. Pardavėjas nepriima atsakomybės, jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. MB Mikimira turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles, apie tai pranešdama internetinėje parduotuvėje www.mikimira.lt.
11.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.
11.5. Jeigu po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.
11.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.